Beetwart CNC

Aluminium Composite

 • แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท (Aluminium Composite Material)

  1. อลูมิเนียมคอมโพสิตสำหรับงานตกแต่งภายนอก (Exterior Application)

  คุณสมบัติ

  fr -ACM ประกอบขึ้นจากชั้นวัสดุที่มีไส้กลางอยู่ภายใน และมีแผ่นอลูมิเนียมประกบอยู่ด้านนอก วัสดุไส้กลางเป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยมีส่วนประกอบของแร่ทนไฟ อลูมิเนียม ไตรไฮดรอกไซด์ 70% จึงเป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผิวนอกประกบด้วยแผ่นอลูมิเนียมเกรด 3105 H14 ความหนา 0.5 มิลลิเมตร ผิวด้านหน้าถูกเคลือบด้วยระบบสีลูมิฟลอน เบสด์ ฟลูโรคาร์บอนที่มีสมรรถภาพสูง ส่วนผิวด้านหลังมีการเคลือบสีโพลีเอสเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานและป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว และอัลคาไลน์จากซีเมนต์ นอกจากนี้ผิวภายในระหว่างชั้นอลูมิเนียมและไส้กลางยังเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนเพื่อป้องกันการแยกจากกันของอลูมิเนียมและไส้กลาง

 • องค์ประกอบของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

  ผิวหน้าเคลือบสี ลูมิฟลอน เบสด์ ฟลูโรคาร์บอน (Limiflon-Based Fluorocarbon -FEVE)

  อลูมิเนียม หนา 0.5 มม.

  ไส้กลางเเร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟ หนา 2-5 มม.

  ผิวหลังเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานเเละป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว เเละ อัลคาไลน์จากซีเมนต์

 • ขนาดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
 • ความหนา: 3 มม., 4 มม., 6 มม.

  ความกว้าง: 965 มม., 1270 มม., 1575 มม. (สามารถสั่งตัดความกว้างพิเศษได้ระหว่าง 914 – 1600 มม.)

  ความยาว: 2489 มม., 3099 มม. (สามารถสั่งตัดความยาวพิเศษได้ระหว่าง 1800 – 7200 มม.)

 • น้ำหนัก

  6.0 กก./ตรม. (3 มม.), 7.6 กก./ตรม. (4 มม.), 10.9 กก./ตรม. (6 มม.)

 • 2. อลูมิเนียมคอมโพสิตสำหรับงานตกแต่งภายใน (Interior Application)
 • คุณสมบัติ

  แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท (Aluminium Composite Material) ALPOLIC®/fr LT-ACM ประกอบขึ้นจากชั้นวัสดุที่มีไส้กลางอยู่ภายใน และมีแผ่นอลูมิเนียมประกบอยู่ด้านนอก วัสดุไส้กลางเป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยมีส่วนประกอบของแร่ทนไฟ อลูมิเนียม ไตรไฮดรอกไซด์ 70% จึงเป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผิวนอกประกบด้วยแผ่นอลูมิเนียมเกรด 1100 H14 ความหนา 0.3 มิลลิเมตร ผิวด้านหน้าถูกเคลือบด้วยระบบสีโพลีเอสเตอร์ที่มีสมรรถภาพสูง ส่วนผิวด้านหลังมีการเคลือบผิวรองรับการใช้งานและป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว และอัลคาไลน์จากซีเมนต์ นอกจากนี้ผิวภายในระหว่างชั้นอลูมิเนียมและไส้กลางยังเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนเพื่อป้องกันการแยกจากกันของอลูมิเนียมและไส้กลาง

 • องค์ประกอบของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

  ผิวหน้า เคลือบสีโพลีเอสเตอร์

  อลูมิเนียม หนา 0.3 มม

  ไส้กลางเเร่ทนไฟ เป็นสารประกอบที่ไม่ติดไฟ หนา 2.4มม.

  ผิวหลังเคลือบผิวรองรับการใช้งานเเละป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมของโครงคร่าว เเละ อัลคาไลน์จากซีเมนต์

 • ขนาดมาตรฐาน

  ความหนา: 3 มม.

  ความกว้าง:1270 มม., 1575 มม. (สามารถสั่งตัดความกว้างพิเศษได้ระหว่าง 914 – 1600 มม.)

  ความยาว:3099 มม. (สามารถสั่งตัดความยาวพิเศษได้ระหว่าง 1800 – 7200 มม.)

 • น้ำหนัก

  5.5 กก./ตรม.  การตัดตรง

  ใบเลื่อยไฟฟ้าและโต๊ะรองเลื่อยที่ใช้ในงานไม้สามารถตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท  ได้โดยง่ายแต่ควรใช้ใบเลื่อยคาร์ไบด์ที่ใช้ตัดอลูมิเนียม และ พลาสติกทั่วไป  เครื่องตัดแบบนี้จะช่วยให้ตัดได้เป็นจำนวนมากแต่ที่ขอบอาจจะไม่เรียบร้อยเท่ากับการ ตัดด้วยใบเลื่อย ตารางต่อไปนี้แสดงการปรับตั้งระยะและมุมของหัวตัดที่เหมาะสม
  ความหนาของแผ่นวัสดุ ช่องว่างระหว่างหัวตัด มุมองศาของหัวตัด
  3 มม. 0.04 มม. 1 องศา
  4 มม. 0.04 มม. 1 องศา 30 ลิปดา
  6 มม. 0.2 มม. 2 องศา 30 ลิปดา


  ควรเหลือกความหนาของไส้กลางในร่องรูปตัวU ที่เซาะไว้ 0.2-0.4 มม. และมุมเซาะร่อง ควรจะอยู่ที่ 110 องศา

  วิธีที่ 1 การใช้เราเตอร์ ควรใช้ดอกสว่านเซาะร่อง ที่ดัดแปลงแล้ว ดังภาพซ้ายมือ

  (ตัวอย่างขนาดและความเร็วของดอกสว่าน)
  จำนวนซี่ฟันของสว่าน : 2-4
  อัตราความเร็วในการหมุน : 20,000-30,000 รอบต่อนาที
  อัตราความเร็วในการเซาะ : 3-5 เมตรต่อนาที
  ประเภทของหัวสว่าน : คาร์ไบด์

  วิธีที่ 2 การใช้เครื่องเซาะร่อง ในกรณีที่ต้องเซาะร่องแผ่นวัสดุจำนวนมาก 

  (ตัวอย่างขนาดและความเร็วของเครื่องเซาะร่อง)
  ประเภทของหัวเซาะร่อง : คาร์ไบด์
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก : 305 มม.
  จำนวนซี่ฟันของหัวเซาะร่อง : 24
  อัตราความเร็วในการหมุน : 3,000-5,000 รอบต่อนาที
  อัตราความเร็วในการเซาะร่อง 5 เมตรต่อนาที


  หลังจากเซาะร่องด้านหลังแผ่นวัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถทำการพับด้วยเครื่องพับ หรือเครื่องสำหรับกดแผ่นวัสดุ แต่วิธีพับที่ดีที่สุดควรทำบนโต๊ะที่เรียบสนิท และควรทำการ พับในอุณหภูมิที่ไม่ต่ำกว่า 10 องศา เพื่อป้องกันการแตกร้าวชั้นเคลือบสีของผิววัสดุ

  วิธีการพับเพื่อเสริมความแข็งแรงที่ขอบแผ่นวัสดุและป้องกันน้ำเข้าที่มุมแผ่น (Rout-in Return System)

  ควรพับขอบของแผ่นวัสดุขึ้นมา 25 มม. และหลังจากยืดมุมด้วยริเว็ทแล้ว อุด หรือยามุมทุกมุม ด้วยวัสดุกันซึม เช่น ซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามาด้านใน
     


  อลูมิเนียมคอมโพสิท สามารถดัดโค้งด้วยเครื่องกดได้ โดยการตั้งค่า รัศมีที่ต้องการที่ตัวกดด้านบน แต่ควรคำนึงถึงขนาดรัศมีต่ำที่สุดที่ สามารถดัดโค้งได้ ตามตารางต่อไปนี้
  ความหนาของแผ่นวัสดุ รัศมีต่ำสุดที่สามารถดัดโค้งได้ (มม.)
  ALPOLIC®/fr ALPOLIC®
  แกนตามขวาง แกนขนาน แกนตามขวาง แกนขนาน
  3 มม.     40 55
  4 มม. 80 100 40 55
  6 มม.     55 80


  ค่ารัศมีในการดัดโค้งด้วยแท่นลูกกลิ้ง จะมากกว่าการดัดโค้งด้วยเครื่องกด และก่อนที่จะ ดัดโค้งจำเป็นต้องเซาะร่องและตัดขอบแบบฟันปลาตามภาพเตรียมไว้ก่อน


  ควรใช้ริเว็ทอลูมิเนียมยึดบริเวณรอยต่อที่บรรจบกันและควรใช้ตะปูเกลียวและน็อต ที่ทำจากสแตนเลส ส่วนในการเซาะและ ยึดแผ่นวัสดุเข้าด้วยกันควรใช้สูตรการคำนวณ e>2D คือ ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของรู ที่เจาะถึงขอบแผ่นวัสดุ หรือ (e) ควร มากกว่า 2 เท่า ของขนาดเส้นศูนย์กลางของรู หรือ (D) ซึ่งจะได้ค่าการรับแรงดึงของรูที่เจาะตามหลักทางกลศาสตร์


  แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทสามารถเชื่อมบริเวณไส้กลางเข้าด้วยกัน โดยวิธีการเชื่อมด้วยความร้อน โดยใช้ปืนสำหรับเชื่อมกับเศษไส้กลางของ อลูมิเนียมคอมโพสิทเป็นวัสดุเชื่อมได้ทันที และควรเสริมความแข็งแรง โดยใช้ชิ้นอลูมิเนียมติดด้วยเทปกาวสองหน้า ปิดด้านหลังแผ่นวัสดุครอบทับบริเวณที่เชื่อม

   

  ขอบคุณ : ข้อมูลจากผู้ผลิต BFM : http://www.bfm.co.th/th/alpolic.php

  https://line.me/R/ti/p/@beetwart

   

  Welcome to Our Cutting Design Company!

  "รับผลิต งานตัดฉลุลาย cnc ตัดสวย ดีไซน์ดี มีคุณภาพ รับทำสี และจัดส่งทั่วไทย"

  Beetwart CNC บีทอาร์ท ซีเอ็นซี โดย Beet Art Co.,Ltd รับผลิตงานตัดฉลุลายไดคัท ตัดcnc จากแบบ Drawing (ไฟล์ Ai,Autocad ) ด้วยราคาพิเศษ มีวัสดุหลากหลายให้เลือก มีบริการรับออกแบบสร้างลายตามที่ลูกค้าต้องการ Make to Order

  บริการจากเรา BeetWart Service ช่วยให้การออกแบบของคุณ เป็นความจริง

   

  "บีทอาร์ท บริการลายฉลุตามแบบลวดลายทันสมัยทุกดีไซน์สร้างสรรค์"

  สั่งลวดลายฉลุได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการด้วยทีมงาน และ ประสบการณ์ แบบมืออาชีพ

  ทีมงานประสบการณ์ 7 ปี การันตีความเป๊ะ ปั๊วะ ปัง อลังสุด!

  ลายฉลุแบบคลาสสิค

   

  งานตัดฉลุลาย ผนัง Cladding/Facade อาคาร วัสดุที่แนะนำ อลูมิเนียม คอมโพสิต 4 mm. ,แผ่นเหล็ก 3mm. ,แผ่นพลาสวู๊ดรุ่นใช้สำหรับภายนอกอาคาร และวัสดุอื่นๆที่ทนต่อน้ำ แสงแดด และความชื้นได้ นำมาฉลุลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการ สามารถออกแบบได้หลากหลาย รายละเอียดเพิ่มเติม

  งานตกแต่งภายใน เป็น partition หรือแผงบังแดด ราคาพิเศษสามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ มีวัสดุหลากหลายให้เลือก

  หรือสั่งทำขึึ้นรูปเป็นประตู หน้าต่างได้ ตามขนาดของช่องเปิด ทางเรามีบริการจัดส่ง และติดตั้งงานฉลุลาย

  ลายฉลุสำหรับงานตกแต่งภายใน/ทั่วไป

  เรารับฉลุลงบนวัสดุต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานและตกแต่งพื้นที่ ส่วนมากจะนิยมเป็ แผ่นพลาสวู๊ด อะคริลิค สแตนเลส ทองแดง ไม้ปิดผิวลามิเนต เป็นต้น งานที่ได้จะมีลักษณะสวยงาม และนำไปใช้ตกแต่งได้เลย ส่วนมากจะเป็นลายไทย หรือลายการ์ตูน เหมาะสำหรับนำไปตกแต่งสถานที่ที่มีอยู่แล้ว และต้องการรีโนเวท เช่น โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ห้องพระ เป็นต้นค่ะ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตให้เหมาะกับสถานที่และพื้นที่ได้อย่างลงตัว

   

  บริการงาน ตัด เจาะ ฉลุ ไดคัท ซีเอ็นซี เลเซอร์ ลงบนวัสดุต่างๆทุกชนิด เพื่อการตกแต่งอาคาร งานสถาปัตยกรรม ฟาซาดอาคาร งานตกแต่งบ้านและโครงการ งานรีโนเวท และ งานตกแต่งภายในต่างๆ นิทรรศการ งานอีเวนท์ทั่วไป งานรั้วบ้าน เฟอร์นิเจอร์ งานตามสั่ง

   

   

  ด้วยประสบการณ์กว่า 7 ปี ทำให้เราได้สะสมประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบต่างๆ จนถึงการดีลและมีส่วนร่วมกับผู้ออกแบบตกแต่ง สถาปนิก และ ผู้รับเหมาทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ทำให้เรารู้ว่า ลูกค้าทุกคนต้องการอะไร ความรวดเร็ว ความตรงกับความต้องการในด้านการออกแบบและการใช้งาน ราคา การจัดส่งสินค้า คุณภาพของงานตัดและวัสดุ รวมถึง และการคุยงานที่ลื่นไหล สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และเข้าใจตรงกัน คือปัจจัยหลักที่เราให้ความสำคัญ

  ตัวอย่างลายฉลุมาใหม่ แนว Modern

   

  ภาพผลงานบางส่วนจากโรงงาน

  ภาพเพิ่มเติมใน Gallery

  #ฉลุ #ฉลุลาย #ฉลุลายไทย #ฉลุcnc #ฉลุcncไม้ #รับฉลุcnc #ฉลุlaser #pvcฉลุ #ฉลุลายไม้ #ฉลุลายพลาสวูด #ฉลุลายเหล็ก #ฉลุลายcnc #ฉลุลายไม้ราคา #ฉลุลายจีน #ฉลุลายญี่ปุ่น # ฉลุลายภาษาอังกฤษ #ฉลุลายไม้ MDF #MDFฉลุลายราคา #ไม้MDFฉลุลาย #พลาสวูดฉลุลาย #pvcฉลุลาย #plaswoodฉลุลายราคา #partitionฉลุลาย #แผ่นฉลุลายpvc #ฉลุพลาสวูด # ฉลุพลาสวูดรังสิต #ฉลุพลาสวูดดอนเมือง #ฉลุพลาสวูดคลองหลวง #ฉลุธัญบุรี #ฉลุพลาสวูด เชียงใหม่ #ฉลุพลาสวูดHD #ตัดลาย #ตัดฉลุpantip #ตัดฉลุ2019 #รับฉลุ #รับฉลุเหล็ก #รับฉลุไม้ #รับฉลุลาย #รับฉลุลายไม้ #รับฉลุฝ้า #รับฉลุ #รับฉลุพลาสวูด #รับฉลุไม้cnc #รับฉลุลายพลาสวูด #พาร์ติชั่นฉลุลาย #ฉากฉลุลาย #ผนังกั้นห้องฉลุลาย #ประตูฉลุลาย #หน้าต่างฉลุลาย #รั้วฉลุลาย #ประตูรั้วฉลุลาย #ฝ้าฉลุลาย #ผนังฉลุลาย #เหล็กฉลุลาย #เลเซอร์เหล็ก #ฉลุลายอลูมิเนียม #ฉลุลายอลูมิเนียมคอมโพสิต #ฉลุลายสแตนเลส #เจาะรูเหล็ก #ปั๊มรูเหล็ก #ฉลุกระจก #ฉลุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ #รับตัดเลเซอร์ตามแบบ #รับตัดโลโก้ไม้ #รับทำหน้ากากอาคาร #รับบผลิตงานฉลุลาย #รับผลิตงานปั๊มรู #รับผลิตงานปั๊มนูน

  (สามารถใช้ตกแต่งอาคาร และมีความคงทนแข็งแร็งแทนงานเหล็กดัดและแสตนเลสดัด)

  บริการเจาะรู และ ปั๊มนูน ลงบนวัสดุแผ่นเหล็ก คอมโพสิต สแตนเลส ด้วยราคาพิเศษ

  เหมาะสำหรับงานโครงการ สามารถนำไปทำผนังอาคาร และตกแต่งงานทางสถาปัตย์